Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Κοζάνης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης-πρόσκλησης προς τους οφειλέτες του Δήμου Κοζάνης για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, παραχωρήθηκε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2014, συνέντευξη τύπου από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Βαλαή.
Ο Αντιδήμαρχος αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κάλεσε τους οφειλέτες να ενημερωθούν και να προσπαθήσουν να τύχουν της εύνοιας των διατάξεων του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α΄), ώστε να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Παράλληλα, επισήμανε πως τα ποσά τα οποία οφείλονται στο Δήμο είναι ζωτικής σημασίας για να μπορεί να ασκήσει οποιουδήποτε είδους πολιτική. Η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως υπογράμμισε, αποτελεί προσωπική προτεραιότητα και δεσμεύθηκε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φανούν και τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία εγγράφονται σε μία ευρύτερη προσπάθεια να λειτουργεί ο Δήμος χωρίς να δημιουργεί περαιτέρω χρέη ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.
Ανακεφαλαιώνοντας επί της σχετικής ανακοίνωσης, ο Αντιδήμαρχος τόνισε, πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στη νέα αυτή ρύθμιση μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2014. Σημείωσε, πως τα αιτήματα για τις οφειλές προς το Δήμο θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή και τα αντίστοιχα, προς τα Νομικά Πρόσωπα, αιτήματα οφειλών, από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Αξίζει να τονίζουμε, πως ο αριθμός των δόσεων, βάσει νόμου, κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο σε περίπτωση εξόφλησης εφάπαξ, απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Επιπρόσθετες λεπτομέρειες της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kozanh.gr

To Top