Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩ.Π. ΣΚΛΗΡΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Όλα τα ζητήματα/προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Ορυχείο Σκληρών Νοτίου Πεδίου αποτέλεσαν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποίησε το Σωματειακό Παράρτημα του χώρου με τον Ορυχειάρχη κ. Θεοδωρίδη, τον ασκώντα καθήκοντα Προϊσταμένου κ. Καλντεριμιτζή, παρουσία του Προεδρείου του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ και μελών της Κεντρικής Διοίκησης, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν στην μέγιστη σοβαρότητά τους και να αντιμετωπιστούν άμεσα και κατάλληλα, ώστε να αποσοβηθούν περαιτέρω δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των εργαζομένων και κατ΄επέκταση στη σωστή λειτουργία του Ορυχείου.
Πιο συγκεκριμένα:
Η αντικατάσταση του εξοπλισμού τον οποίο οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντα ζήλο εξακολουθούν να λειτουργούν, σε μια προσπάθεια να μην βάλουν σε ρίσκο τη λειτουργία του Ορυχείου τους
Η μεταφορά των εργαζομένων με οχήματα που θα πληρούν αναγκαιότητες και προϋποθέσεις.
Η λειτουργία του Ιατρείου
Η μη προκήρυξη της ειδικότητας Τ5 με ό,τι αυτή η «σκανδαλώδης παράλειψη» μπορεί να σημαίνει
Οι πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι για να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και η ανησυχία που δημιουργεί η κατάσταση αυτή, καθώς φέρνει τους εργαζόμενους να λειτουργούν «οριακά και στο κόκκινο» με κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων,
αποτέλεσαν τον βασικό άξονα της κουβέντας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.
Με δεδομένη την πρόθεση που εκατέρωθεν υπάρχει, ώστε με συνεχή ενημέρωση και συνεργασία να πραχθούν τα δέοντα σε άμεσο χρόνο, το ΣΩ.Π. ευελπιστεί ότι τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά, αποτρέποντας τις δυστοκίες που αυτή την ώρα υφίστανται.

Για το
ΣΩ.Π. ΣΚΛΗΡΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας

Μισαηλίδης Θύμιος                                  Φώτης Παπαδημητρίου

To Top