Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Απάντηση Δημάρχου Λευτέρη Ιωαννίδη σε επιστολή

Αγαπητέ κ. Πάτροκλε,

Διάβασα με προσοχή την επιστολή σας σχετικά με την διαδικασία επιλογής του νέου Καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ. Με βάση τα όσα αναφέρετε, εκφράζετε την ένστασή σας διότι δεν κληθήκατε εσείς αλλά και το σύνολο των υποψηφίων σε διαδικασία συνέντευξης , ενώ χαρακτηρίζετε τον τρόπο επιλογής αναξιοκρατικό και αδιαφανή.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ έγινε αξιολόγηση του συνόλου των βιογραφικών και από αυτά προκρίθηκαν 6 υποψήφιοι, προκειμένου αυτοί να περάσουν συνέντευξη. Αυτή είναι μια συνήθης διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των διαδικασιών επιλογής. Η επιλογή έγινε με απόφαση του Δ.Σ. και στηρίχθηκε στην αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων. Αν δε, ανατρέξει κανείς, τόσο στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ, όσο και στην προγραμματική σύμβαση πουθενά δεν αναφέρετε κάποια διαδικασία η οποία να παραβιάστηκε.
Κλείνοντας, θεωρώ ότι έγινε μια απόλυτα διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία. Στόχος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ ήταν να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή, προκειμένου να συνεχίσει το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης την επιτυχή του παρουσία.
Είμαι σίγουρος πως και οι 11 υποψήφιοι είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες, σαφώς η ταπεινότητα μου δεν μου επιτρέπει να μπορώ να αξιολογήσω την καλλιτεχνική επάρκεια κανενός, αλλά το Δ.Σ. που είχε την ευθύνη γι αυτό, έκανε την επιλογή του με έναν ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο.

Με τιμή,

Λευτέρης Ιωαννίδης

To Top