Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Αυστηρές κυρώσεις για ανασφάλιστα Ι.Χ

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Δυτικής Μακεδονίας μετά την ψήφιση του Νόμου 4261/2014 ‘Για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων’, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποστολή Δελτίου Τύπου προς όλα τα ΜΜΕ για ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού:

1. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου αρχίζει ΜΟΝΟΝ με την πληρωμή του οφειλόμενου ασφαλίστρου. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ πλέον, η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο, εάν προηγουμένως δεν εξοφλήσει τα ασφάλιστρα.
2. Μόλις εξοφληθεί το ασφάλιστρο, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο, η εταιρεία αποστέλλει το Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία, μέχρι την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλισμένος επιδεικνύει την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων στα αρμόδια όργανα.
3. Πλέον κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε το αυτοκόλλητο ειδικό σήμα ασφάλισης.
4. Η ισχύς του ασφαλιστήριου συμβολαίου είναι ΜΟΝΟΝ για όσο αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
5. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται ΜΟΝΟΝ εάν εξοφληθούν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ τα ασφάλιστρα (δηλαδή πριν τη λήξη του συμβολαίου) της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου.
6. Με την λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν αποστέλλεται ειδοποίηση ακύρωσης, διότι είναι ξεκάθαρο ότι με την λήξη αν δεν πληρωθεί θεωρείται πλέον ΑΚΥΡΟ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες για την έναρξη της ανανέωσης του ασφαλιστήριου, ενημερώνουν ηλεκτρονικά το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, αμέσως μόλις εξοφληθεί.
7. Εάν ένα συμβόλαιο λήγει στις 20 του μηνός και πληρωθεί στις 25 του μηνός, τότε η ασφάλιση αρχίζει από τις 25 του μηνός μετά την εξόφληση και επομένως υπάρχει ένα «κενό» που το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος, εάν συμβεί μεγάλη ζημία, να μην καλύπτεται από το συμβόλαιο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
8. Τέλος, με τη λέξη «κενό» για την περίοδο που το όχημα είναι ανασφάλιστο, ισχύουν οι εξής κυρώσεις:
Π.χ. στα Ε.Ι.Χ.
– πρόστιμο 500€
– αφαίρεση άδειας οδήγησης
– αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας
– αφαίρεση πινακίδων για διάστημα έξι (6) μηνών (ενώ μέχρι τις 05.05.2014 ήταν 10 ημέρες).
Εάν το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα, αμέσως πραγματοποιείται αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο Νόμος είναι αυστηρότατος, να φροντίζετε να εξοφλείτε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας ΕΓΚΑΙΡΩΣ.

 

Με τιμή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος

To Top