Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δ.Καστοριάς

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας πέντε (5) συνολικά αντλιοστασίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, τα οποία καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καστοριάς μεταξύ των οικισμών Δισπηλιού και Αμπελοκήπων στην περιοχή «Γκιόλε».
Ειδικότερα περιλαμβάνονται εργασίες αναδιαρρύθμισης – βελτίωσης υφιστάμενων ανωδομών καθώς και υπόγειων κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευής των απαραίτητων βοηθητικών κτιρίων με ταυτόχρονη καθαίρεση υφιστάμενων μη λειτουργικών κτισμάτων και αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Επίσης τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας τεσσάρων (4) συνολικά αντλιοστασίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των πρώην Δήμων Μακεδνών και Βιτσίου, τα οποία καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καστοριάς.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναδιαρρύθμισης και αντικατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε δύο (2) υφιστάμενα αντλιοστάσια ακαθάρτων του πρώην δήμου Μακεδνών (αντλιοστάσια Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου), καθώς και η κατασκευή δυο νέων αντλιοστασίων στα όρια του πρώην δήμου Βιτσίου, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Τοιχιού – Μεταμόρφωσης και Φωτεινής. Από τα όρια του οικισμού Φωτεινής μέχρι το νέο αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί νέος κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μήκους 1086 μέτρων.
Το έργο θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία 360 (τριακόσιες εξήντα) ημερολογιακές ημέρες (έως 04-07-2015).

To Top