Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Γιώργος Δακής από την Εορδαία: «Ουσιαστικής σημασίας έργα μπαίνουν στην τελική φάση εφαρμογής τους»

«Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα γιατί εξαιρετικά κρίσιμης και ουσιαστικής σημασίας έργα μπαίνουν στην τελική φάση υλοποίησής τους και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα των λειτουργικών μας χαρακτηριστικών ως κοινωνία αναβαθμίζοντας την καθημερινότητά μας».
Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπογράφοντας στο Δημαρχείο της Πτολεμαΐδας πέντε νέα έργα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:

1) «Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φιλώτα και αποχετευτικού δικτύου Φιλώτα – Αντίγονου – Πελαργού – Μανιακίου – Λεβαίας – Βεγόρας του δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ποταμού Σουλού»”, προϋπολογισμού 20.155.000 €.

Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή νέας εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την προστασία του ποταμού Σουλού και κατ’ επέκταση της Λίμνης Βεγορίτιδας από τα λύματα της περιοχής που καταλαμβάνει η Δημοτική Ενότητα Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Τα λύματα που χύνονται σε ευαίσθητους αποδέκτες θα πρέπει να έχουν υποστεί τριτοβάθμια επεξεργασία για λόγους προστασίας των αποδεκτών και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος. Τόσο ο ποταμός Σουλού όσο και η Λίμνη Βεγορίτιδα αποτελούν ευαίσθητους αποδέκτες που μέρος τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή Natura. Τα λύματα όλων των οικισμών που αποτελούν την Δημοτική Ενότητα Φιλώτα καταλήγουν με φυσική διαδρομή ανεπεξέργαστα στους ευαίσθητους αυτούς αποδέκτες.
Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος θα υλοποιηθεί η κατασκευή 6 εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Φιλώτα, Λεβαίας, Αντιγονείας, Πελαργού, Βεγόρας και Μανιακίου. Τα εσωτερικά αυτά δίκτυα με την βοήθεια ενός συνολικού εξωτερικού δικτύου θα συγκεντρώνουν το σύνολο τον λυμάτων τα οποία και θα υποβάλλονται σε τριτοβάθμια επεξεργασία σε αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που θα κατασκευαστεί. Το φυσικό αντικείμενο τόσο για διαχειριστικούς όσο και για λόγους ταχύτητας εκτέλεσης διαιρείται σε 8 κύρια υποέργα:
ΥΠ1.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Φιλώτα
ΥΠ2.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Λεβαίας
ΥΠ3.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βεγόρας
ΥΠ4.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Πελαργού
ΥΠ5.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Αντιγονείας
ΥΠ6.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Μανιακίου
ΥΠ7.Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα
ΥΠ8.Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα
Και τρία βοηθητικά
ΥΠ9. Σύνδεση Ε.Ε.Λ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα κοινής ωφέλειας – ΔΕΗ
ΥΠ10. Σύνδεση Ε.Ε.Λ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα κοινής ωφέλειας – ΟΤΕ
ΥΠ11. Σύνδεση Ε.Ε.Λ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα κοινής ωφέλειας – Ύδρευση

2) «Μελέτες και έργα αποχέτευσης για την αποκατάσταση του ποταμού Σουλού στο δήμο Εορδαίας (εκτός της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας)», προϋπολογισμού 5.963.287 €.

Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με σκοπό τη μεταφορά τους στον ΕΕΛ της Πτολεμαίδας. Η υλοποίηση των υποέργων της πράξης αποτελεί μέρος της συνολικής διαχείρισης των λυμάτων σε επίπεδο λεκάνης Εορδαίας, προκειμένου να προστατευθεί το οικοσύστημα της Βεγορίτιδας και του ρέματος Σουλού. Με αυτό τον τρόπο θα λυθεί οριστικά θέμα της διαχείρισης λυμάτων της λεκάνης των οικισμών που δεν υπάγονται έως σήμερα στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Εορδαίας. Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων οικισμών Κρυόβρυσης και Άρδασσας Δ.Ε. Μουρικίου και σύνδεση στο εξωτερικό δίκτυο Ασβεστόπετρας – Προαστείου
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων οικισμών Φούφα, Μηλοχωρίου, Εμπορίου και Αναρράχης Δ.Ε. Μουρικίου στο εξωτερικό δίκτυο Γαλάτειας, Ολυμπιάδος και Δροσερού
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης μεταφοράς λυμάτων οικισμών Αγίου Χριστοφόρου και Καρυοχωρίου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής σε ΕΕΛ Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαίδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

3) «Μελέτες και έργα αποχέτευσης για την αποκατάσταση του ποταμού Σουλού στη Δ.Ε. Πτολεμαίδας του δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 17.158.557 €.

Η παρούσα πράξη αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία χωροθετούνται στην ΔΕ Πτολεμαίδας, με σκοπό τη μεταφορά ακαθάρτων στην ΕΕΛ της Πτολεμαίδας καθώς επίσης και στην κατασκευή εργασιών αναβάθμισης της παρούσας ΕΕΛ. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η συνολική διαχείριση των λυμάτων σε επίπεδο λεκάνης Εορδαίας, προκειμένου να προστατευθεί το οικοσύστημα της Βεγορίτιδας και του ποταμού Σουλού. Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Δροσερού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Γαλάτειας, Δροσερού και Ολυμπιάδας στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Μελέτη εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Μελέτη αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας

4) «Ανάπλαση τμημάτων των Οδών Δημοκρατίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καπετάν Φούφα της πόλεως Πτολεμαΐδας /ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.714.852 €.

Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου από την οδό Μακεδονομάχων έως τον Ιερό ναό Αγίου Ιωάννου, τμήματος της οδού Δημοκρατίας από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την οδό καπετάν Φούφα και τμήματος της οδού καπετάν Φούφα  από την οδό Νοσοκομείου έως την οδό Μεσουπόλεως. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες κατασκευής:
–       Επιστρώσεων πεζοδρομίων (συνολικής επιφάνειας 5.577,40 Χ μ2), με υλικά επιστρώσεων τσιμεντόπλακες, κυβόλιθους χαλαζιακής επίστρωσης, μαρμαρόπλκακες, τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών και χονδρόπλακες. Οι ανωτέρω επιστρώσεις συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή εννένηντα (90) διαβάσεων πεζών (ράμπες).
–       Προσβάσεων χώρων στάθμευσης οχημάτων επί των πεζοδρομίων.
–       Ενός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου (συνολικής επιφάνειας 35,36 μ2) πλήρη στην περιοχή του Ο.Τ.228, και πλήθος από παρτέρια και φυτεύσεις δένδρων.
–       Φύτευση δένδρων με τοποθέτηση σε αυτά αλλά και στα ήδη υπάρχοντα σιδηρών εσχαρών.
–       Ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κυκλοφοριακών κόμβων με ανάλογα φωτιστικά σώματα και σε ανάλογους ιστούς.
–       Τοποθέτηση απορριματoδεκτών διάσπαρτα στα πεζοδρόμια αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους (συνολική ποσότητα είκοσι οκτώ (28,00) τεμάχια).
–       Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε όλα τα αναπλασθέντα πεζοδρόμια όπου θα απαιτηθεί με νέες πινακίδες και αποξήλωση – επανατοποθέτηση παλαιών όπου κρίνεται σκόπιμο και ικανό.
–       Τοποθέτηση χαλύβδινων κολωνακιών στις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων προς δημιουργία διαβάσεων αλλά και όπου αλλού απαιτείται (συνολική ποσότητα διακόσια εβδομήντα (270,00) τεμ.).
–       Διαγράμμιση ενενήντα (90,00) διαβάσεων.
–       Φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων στα νέα πεζοδρόμια συνολικής ποσότητας τριάντα πέντε (35,00).

5) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
«Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου / ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.200.000 €.

Η οδός 25ης Μαρτίου αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα της νότιας εισόδου στην πόλη της Πτολεμαΐδας συνδέοντάς τη με την Κοζάνη μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τμήμα του οδικού αυτού άξονα, το οποίο εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο σύνδεσης με την Εθνική Οδό 3 (Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Φλώρινα) (κόμβος ΑΕΒΑΛ) έως και τη συμβολή με την οδό Διοικητηρίου στο ύψος του Δημαρχείου.
Στην παρούσα φάση οι επεμβάσεις της προτεινόμενης πράξης εκτείνονται έως τα υφιστάμενα όρια των ιδιοκτησιών και συμπληρώνονται έτσι, ώστε να διατηρείται η υφιστάμενη εξυπηρέτηση των παροδίων.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη:
–       Βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
–       Βελτίωση μικροκλίματος με ζώνες πρασίνου
–       Ανάδειξη του χαρακτήρα της οδού ως κύριας εισόδου πόλης με φωτισμό και σήμανση οδοποιΐας.
–       Ανασχεδιασμό της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του master plan
και περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:
–       Αποκατάσταση οδοστρώματος, οδικές εργασίες
–       Δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης
–       Δίκτυο άρδευσης φυτών
–       Ανάπλαση των πεζοδρομίων και διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις «ειδικες ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε   κοινόχρηστους χώρους των οικισμών» (ΦΕΚ 2621Β/2009)
–       Ηλεκτροφωτισμός με διπλούς ιστούς της οδού και των πεζοδρομίων
–       Ποδηλατόδρομο
–       Ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας μέχρι την περιοχή του Αγροκηπίου
–       Ενίσχυση των φυτεύσεων
–       Αντικατάσταση δικτύων ΟΤΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση των έργων υποδομής του Νέου Οικισμού Κομάνου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως σημείωσε, τηρώντας την υπόσχεση της για άμεση επίλυση του χρόνιου προβλήματος της μετεγκατάστασης του οικισμού Κομάνου, ενημερώνει ότι :
Επίκειται η δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή των προτάσεων για την χρηματοδότηση των έργων υποδομής του Νέου Οικισμού Κομάνου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 10 εκ. €. Στο συνολικό εγχείρημα συμβάλει και ο Δήμος Εορδαίας με ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 2,0 εκ. € (πόροι που προέρχονται από την ΔΕΗ ΑΕ).
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν (από Δήμο Εορδαίας, ΔΕΥΑ Πτολεμαϊδας, κατά κύριο λόγο), θα αφορούν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και έργα οδοποιίας στον νέο οικισμό.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια επιπλέον πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε ως Περιφέρεια :
Είναι γνωστό ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται έντονη δραστηριότητα σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών που πλήττονται από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ (Ποντοκώμη, Μαυροπηγή, Άγιοι Ανάργυροι, Ακρινή, κα).
Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξετάζει και την περίπτωση πως στο συγκεκριμένο εγχείρημα μπορεί να συνδράμει η υλοποίηση πρότυπων πράσινων οικισμών.
Το σημαντικό πλεονέκτημα των μετεγκαταστάσεων είναι ότι αποτελούν κατασκευή οικισμών εκ του μηδενός οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν επιδεικτικοί.
Η δράση που θα προωθήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα αποσκοπεί κύρια στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία στους οικισμούς μετεγκατάστασης, κατάλληλων παρεμβάσεων, που θα υποστηρίξουν με πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της «Πράσινης Ανάπτυξης», οδηγώντας ουσιαστικά στο μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή/και εκπομπών CO2.
Ειδικοί στόχοι της δράσης θα αποτελούν ο σχεδιασμός των κτιρίων έτσι ώστε να εξοικονομούν ενέργεια κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η βελτίωση των θερμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στις κατοικίες, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για μεγαλύτερη αυτονομία, ο σχεδιασμός σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσονται τα κτίρια των παρεμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρεμβάσεις, για τις οποίες είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση από το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, δε θα είναι αποσπασματικές αλλά θα μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υπό κατασκευή υποδομές και ιδιαίτερα αυτές για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το θεσμικό πλαίσιο (βασικές υποδομές οδοποιίας, αποχέτευσης, ύδρευσης, κλπ).
Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση και προοπτική στον νέο οικισμό από την έως σήμερα κοινότυπη προσέγγιση της υλοποίησης απλά, έργων υποδομών. Και η διάσταση είναι αυτή της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.

To Top