Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Γράμμα κενό το αποτέλεσμα της διαβούλευσης της Γ.Γ. Εμπορίου με τους φορείς της αγοράς

Δύο συμπεράσματα προκύπτουν από τις σημερινές ανακοινώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου, σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς που θα περιλαμβάνεται στην υπό έκδοση σχετική Υπουργική Απόφαση:
Η πρώτη είναι ότι εξαφανίστηκαν σχεδόν όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στις διαβουλεύσεις των φορέων της αγοράς με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και είχαν αποτυπωθεί στο αρχικό σχέδιο του Υπουργείου.
Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η φιλοσοφία του νέου Κώδικα (Γιακουμάτου) παραμένει στο πνεύμα των συμφερόντων των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Εύλογο λοιπόν το ερώτημα, προς τι οι έξι διαδοχικές συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων και των ενώσεων καταναλωτών με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου;
Συγκεκριμένα, και με βάση τις δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Γιακουμάτου, η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει τα παρακάτω:
Ενώ το αρχικό σχέδιο περιελάμβανε τη συγκεκριμένη οριοθέτηση των προσφορών με κανόνες ως προς το χρόνο διενέργειας τους και την απόσταση από τις κανονικές εκπτώσεις, ανακοινώθηκε ότι ο μοναδικός περιορισμός θα αφορά το 50% του συνόλου των εμπορευμάτων. Αυτό καταλύει κάθε ουσία που έχει ο χαρακτήρας των εκπτώσεων ως γιορτή εμπορίου και εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Ο αριθμός των εκπτώσεων παραμένει στις 4 παρά την ομολογουμένη αποτυχία του μέτρου, την αντίθετη αναφορά στον αρχικό κώδικα δεοντολογίας και τις δεσμεύσεις της διοίκησης για προώθηση του αιτήματος για 2 διευρυμένες αλλά συγκεκριμένες εκπτωτικές περιόδους.
Η εκτίμηση της αποπληθωριστικής επίδρασης των προσφορών στην οποία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός δεν μπορεί να γίνει με βάση τις εξατομικευμένες εμπορικές πρακτικές, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Η ΓΣΕΒΕΕ αναμένει από το Υπουργείο Ανάπτυξης να επαναφέρει στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση το πλέγμα ρυθμίσεων που συμφωνήθηκε από το σύνολο σχεδόν των φορέων της αγοράς και αφορά στη λειτουργία των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet, stocks), τον περιορισμό των εκπτωτικών περιόδων, την πλήρη καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών και τη δημιουργία της επιτροπής Παρακολούθησης των εμπορικών πρακτικών με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Κάθε απόκλιση από ένα συμφωνημένο ολοκληρωμένο πλαίσιο που ήταν το αποτέλεσμα εκτεταμένης διαβούλευσης αποτελεί πλήγμα τόσο για την αγορά όσο και για την αξιοπιστία της διαβούλευσης και του πολιτικού συστήματος.

 

To Top