Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Γρεβενών: Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων»

Υπεγράφη την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.» κ. Ιωάννη Στάμο με προϋπολογισμό 72.845,18€. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται στους 12 μήνες. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε η αριθμ 55/2013 μελέτη προϋπολογισμού 165.557,22€.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στις 01/10/2013 όπου ανάδοχος εκτέλεσης ανακηρύχθηκε, με τη μεγαλύτερη έκπτωση (56,00%), η εργοληπτική επιχείρηση «Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προβλέπει την ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων δημοτικών οδών των ορεινών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιές.

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της βατότητας του ορεινού οδικού δικτύου, καθώς και στην ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

To Top