Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δημιουργία του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Υιοθέτηση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας της Δημιουργίας του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», Μέτρο 421, του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER, Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013.

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών συμμετέχει ως Εταίρος στο εγκεκριμένο Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013.
Το διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης. Εργαλείο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού είναι το Δίκτυο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», που θα συστήσουν οι ΟΤΑ και οι παραγωγικοί φορείς της Ελλάδος. Το Δίκτυο θα δημιουργηθεί και θα υποστηριχθεί από το Σχέδιο και θα έχει βιώσιμη προοπτική και εθνικό χαρακτήρα, εκπροσωπώντας όλες τις περιοχές της Ελλάδας με αναγνωρισμένα, φημισμένα, χαρακτηριστικά και ποιοτικά προϊόντα.
Ο αριθμός των Αναπτυξιακών Εταιρειών που συμμετέχουν στο Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας είναι 20 ΟΤΔ LEADER της Ελλάδας: Αναπτυξιακή Αχαΐας, Αναπτυξιακή Βορ. Πελοποννήσου, Αναπτυξιακή Γρεβενών, Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Ημαθίας, Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καστοριάς, Αναπτυξιακή Λάρισας, Αναπτυξιακή Λήμνου, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Πέλλας, Αναπτυξιακή Πηλίου, Αναπτυξιακή Πιερική, Αναπτυξιακή Σερρών, Αναπτυξιακή Φθιωτική, Αναπτυξιακή Φωκική, Αναπτυξιακή Χαλκιδικής.
Η σπουδαιότητα υλοποίησης ενός τέτοιου Σχεδίου εθνικής σημασίας έγκειται:
• στη σημαντικότητα της συμφωνίας μεταξύ 20 Εταίρων – ΟΤΔ για συνεργασία,
• στην συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σύσταση και στη βιωσιμότητα του Δικτύου,
• στην εξασφάλιση παροχής υποστήριξης/ αιγίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνάντησης με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κο Αθανάσιο Τσαυτάρη και του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτριου Ιατρίδη.
Στο πλαίσιο του παραπάνω Σχεδίου προβλέπεται η υλοποίηση της δράσης «Σύσταση Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»».
Η δράση αφορά καταρχήν στην εκπόνηση ενός Σχεδίου δράσης για τη σύσταση του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» καθώς και της στρατηγικής του Δικτύου.
Ειδικότερα, το Σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Είδος δικτύου που θα δημιουργηθεί (Δίκτυο εκλεκτών ελληνικών γεύσεων ή Δίκτυο περιοχών ή κάτι άλλο).
• Στόχοι του Δικτύου.
• Πιθανοί συμμετέχοντες και μέλη του Δικτύου.
• Σχέδιο δράσεων του Δικτύου.
• Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Δικτύου, με υλοποιήσιμες προτάσεις προσοδοφόρων δράσεων, εισφορών, ενισχύσεων, χορηγιών, αξιοποίησης παραδοτέων κ.λπ.
• Πιθανότητα λειτουργίας του Δικτύου ως Εθνικό Σύμφωνο Ποιότητας με δράσεις δημιουργίας brand name «Εκλεκτή Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δημιουργίας προδιαγραφών, απόδοσης Σήματος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), μέσα από διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
Κατόπιν εκπόνησης του Σχεδίου δράσης για το Δίκτυο, θα ακολουθήσει η συγκρότηση με νομική υπόσταση του Δικτύου με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» αποσκοπώντας στην ανάδειξη και την προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
Σκοπός του Δικτύου είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ώστε να αναδειχθεί το προτεινόμενο Δίκτυο ως ένας ισχυρός θεσμός εκπροσώπησης των περιοχών με προϊόντα ποιότητας.
Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:
Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται από το Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να υλοποιήσει το Δίκτυο γεύσεων.
Ο απώτερος στόχος του παραπάνω Σχεδίου είναι η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα.
Προκειμένου να λάβει νομική υπόσταση το υπό σύσταση Δίκτυο θα τεθεί ως νομική βάση η διάταξη του άρθρου 101 Ν. 3852/2010 βάσει του οποίου:
«1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του δικτύου.
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α. και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει και το άρθρο 741 του Α.Κ.. Στα δίκτυα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..»
3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα.
4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»
Κατά την δεύτερη συνάντηση εργασίας των Εταίρων του Σχεδίου, που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2014, στην Ημαθία, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης πρότεινε και ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υποβολή πρότασης για υιοθέτηση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας της Δημιουργίας του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER, Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013. Το θέμα της δημιουργίας του δικτύου το εισηγήθηκε ο κ. Κουτπσίδης στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με την ιδιότητα του ως Αντιπρόεδρος Εποπτικού ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014. Το θέμα πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ της ΚΕΔΕ.
Για την ΑνΓρε
Ο Πρόεδρος

 

Κουπτσίδης Δημοσθένης

To Top