Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δημοπρατείται η Αντιπλημμυρική διάβαση στον Ξηροπόταμο-περιοχή Κορησού

Τη δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρική διάβαση στον ξηροπόταμο-περιοχή Κορησού», προϋπολογισμού 9.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 08 Ιουλίου 2014, στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων (3ος όροφος ) στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την κατασκευή μιας αντιπλημμυρικής διάβασης στον ξηροπόταμο ποταμό στην περιοχή της Κορησού. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή μιας τάφρου διαστάσεων 14,00μ. μήκους χ 6,00μ πλάτους χ 1,00μ βάθους και λιθορριπή προστασίας (γέμισμα) της τάφρου με λίθους λατομείου. Ακόμη, θα γίνει τοποθέτηση διπλού δομικού πλέγματος Β500C, και χάλυβα οπλισμού B500A, διάστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 18,00μ. μήκος χ 6,00μ ,πλάτος χ 0,40 μ. πάχος.

Όλες οι εργασίες αποκατάστασης, και κατασκευής του έργου θα γίνονται με τις οδηγίες της υπηρεσίας και με την συνεχή παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

To Top