Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αφετηρία των αστικών της πλατείας Λασσάνη

Με αφορμή δημοσιεύματα και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται γύρω από τη χωροθέτηση της αφετηρίας των αστικών λεωφορείων της πλατείας Λασσάνη, παρά τις ήδη διατυπωμένες θέσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κυρίου Κ. Δεσποτίδη, θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα τα παρακάτω:

1.Η απομάκρυνση της αφετηρίας των αστικών λεωφορείων από την πλατεία Λασσάνη ήδη προβλεπόταν από την εγκεκριμένη το 1994 κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Κοζάνης που είχε εκπονηθεί από τον καθηγητή Φραντζεκάκη (παρ. 3.7.2. σελ. 78)

2.Με την προτεινόμενη ανάπλαση της πλατείας προβλέπεται η κατασκευή ιδιαίτερα διαμορφωμένης στάσης για το επιβατικό κοινό, το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετείται κανονικά από τον ίδιο χώρο.

3.Σε όλα τα αστικά κέντρα των πόλεων προβλέπεται από τις κυκλοφοριακές μελέτες η απομάκρυνση των αφετηριών των αστικών λεωφορείων, χωροθετώντας τες στην περιφέρεια, για λόγους περιβαλλοντικούς και λειτουργικούς.

4.Τα αστικά λεωφορεία ΑΕ της Κοζάνης αποτελούν προνομιακό συνομιλητή και σύμμαχο του Δήμου στην προσπάθεια συν-διαμόρφωσης μιας νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη, δεδομένου ότι βασική πολιτική επιλογή της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έναντι των ΙΧ στο κέντρο. Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αστικών λεωφορείων, για την επιλογή της βέλτιστης θέσης για τη χωροθέτηση της νέας αφετηρίας, η οποία θα περάσει και στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με γνώμονα τόσο το όφελος της πόλης και των επιβατών, όσο και της επιχείρησης των αστικών.

Σε κάθε περίπτωση, η διατυπωμένη, μέσα από τη μελέτη της πλατείας Λασσάνη, άποψη του Δήμου είναι η δημιουργία πρωτίστως ενός πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής στο κέντρο που τόσο έχει ανάγκη η πόλη. Ο σχεδιασμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση ούτε με τον εμπορικό χαρακτήρα της περιοχής, ούτε με την λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (αστικά λεωφορεία), δημιουργώντας αφενός προϋποθέσεις ασφαλούς προσβασιμότητας για όλους σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά το πράσινο και το υδάτινο στοιχείο και αφετέρου αναδεικνύοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το αρχοντικό Λασσάνη.

To Top