Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δικαιολογητικά των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :
Η πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιούνται στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης από τη Δευτέρα 23– 06 – 2014 έως και την Παρασκευή 04 – 07 – 2014 ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ) Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο 28-06-2014 και Κυριακή 29-06-2014.
Οι εξετάσεις των υποψηφίων που θα επιλέξουν ως τρίτο αγώνισμα την κολύμβηση θα γίνουν στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, αφού εξεταστούν στα δύο άλλα αγωνίσματα που θα δηλώσουν, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, τις ημερομηνίες :
Παρασκευή 27-6-2014 και Πέμπτη 03-07-2014 (11:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :
1.Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία επικυρωμένη.
2.Καρδιογράφημα.
3.Βεβαίωση οπτικής οξύτητας . Οι βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
4.Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό τους, που γράφει τον κωδικό του (των πανελλαδικών εξετάσεων ), ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης.
5.Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
6.Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:
Αγόρια:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Κορίτσια:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

 

To Top