Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δ. Καστοριάς: Παραλαβή εξοπλισμού χιονοδρομικού

Ο χειμερινός  τουρισμός  είναι σήμερα  µια μορφή τουρισμού  που γνωρίζει πρωτοφανή άνθιση σε παγκόσμιο  επίπεδο ενώ στη χώρα µας έχει καταφέρει αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια  με την δημιουργία πολλών χιονοδρομικών κέντρων και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών στα ορεινά μέρη  της χώρας μας .
Η αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου ΒΙΤΣΙΟΥ ήταν και παραμένει ένας εκ των στρατηγικών στόχων της παρούσας Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του Δήμου Καστοριάς. Ένας στόχος πολυσύνθετος που απαιτεί οργανωμένες ενέργειες από το δήμο και νομοθετικές ρυθμίσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις από την πολιτεία, ώστε να φτάσουμε στην προκήρυξη Διεθνών Διαγωνισμών που θα «επανδρώσουν» το χιονοδρομικό κέντρο με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα αναβαθμίσει την λειτουργία του.
Στη κατεύθυνση αυτή, από το 2011 προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα όλα τα ζητήματα.
Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της συμπλήρωσης των υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου έχει ήδη δημοπρατήσει προμήθειες, οι οποίες θα εξοπλίσουν το Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου με νέο σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος θα υποστηρίξει την άρτια λειτουργία του και θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Πιο αναλυτικά στα πλαίσια αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου, ο Δήμος Καστοριάς έχει προγραμματίσει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

έργα

Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π Δυτ. Μακεδονίας (ΕΣΠΑ 2007-2013). Πιο συγκεκριμένα για τον προαναφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό προβλέπεται:

1. Προμήθεια ερπυστιοφόρου μηχανήματος διάστρωσης χιονιού: προμήθεια ενός ερπυστιοφόρου μηχανήματος διάστρωσης χιονιού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη διάστρωση των πιστών του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου.
Το υπό προμήθεια ερπυστιοφόρο όχημα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα είναι πετρελαιοκίνητο και θα πληρεί τους σε ισχύ κανονισμούς και οδηγίες και θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
Η παραλαβή του οχήματος έγινε στις 21/08/2014.

1. Προμήθεια οχήματος αποχιονισμού πολλαπλών χρήσεων: προμήθεια ενός οχήματος αποχιονισμού πολλαπλών χρήσεων το οποίο συνοδεύεται από παρελκόμενα αλατοδιανομέα, μύλο και λεπίδας αποχιονισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό της οδού πρόσβασης και του χώρου στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών ορεινού όγκου Βιτσίου.
Το όχημα είναι στιβαρής κατασκευής, με κίνηση στους τέσσερις τροχούς για μεγαλύτερη ευελιξία κίνησης σε πάσης φύσεως έδαφος. Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή και θα πληρεί τους σε ισχύ κανονισμούς και οδηγίες και θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
Η παραλαβή του οχήματος αναμένεται εντός του μήνα Σεπτεμβρίου.

1. Προμήθεια μονάδων παραγωγής τεχνητού χιονιού: προμήθεια τριών μονάδων παραγωγής τεχνητού χιονιού (κανόνια χιονιού) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χιονιού στις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου.
Τα προς προμήθεια κανόνια χιονιού θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή. Θα είναι χειροκίνητα και μετακινούμενα πάνω σε κατάλληλο γαλβανισμένο τροχήλατο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικές παροχές στις πίστες του ΧΚ Βιτσίου. Θα πληρούν τους σε ισχύ κανονισμούς και οδηγίες και θα συμφωνούν απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
Αναμένεται η δημοπράτηση τους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα στα πλαίσια περαιτέρω υποστήριξης του χιονοδρομικού κέντρο του Βιτσίου προγραμματίζεται:

•Με τον νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (4178/2013), η τακτοποίηση/νομιμοποίηση όλων των κάτωθι εγκαταστάσεων:

♦Τον επί σειρά ετών υπό ανέγερση ξενώνα
♦Το ορειβατικό καταφύγιο που είναι φιλοξενεί τους χειμερινούς επισκέπτες
Των βοηθητικών εγκαταστάσεων:
-το σπιτάκι που είναι το κέντρου έλεγχου του αναβατήρα
-το σπιτάκι χρονομέτρησης/τερματισμού κατά την διάρκεια των αγώνων
•Η ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής του υπό ανέγερση ξενώνα.
•Η μελέτη για την δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στον ορεινό όγκο του Βιτσίου.

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου αποτελεί κομβικής σημασίας θέμα για την παρούσα δημοτική αρχή.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο Χιονοδρομικό κέντρο του Βιτσίου δραστηριοποιείται και κάνει χρήση, επί σειρά ετών, ο ΣΧΟΚ (Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς), ο οποίος διαθέτει αγωνιστικά τμήματα ΣΚΙ με πολλαπλές και αξιοσημείωτες αθλητικές επιτυχίες. Στον σύλλογο ΣΧΟΚ έχει παραχωρηθεί κατά χρήση και με την συνδρομή και την αδιάλειπτη εποπτεία του έχει διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Η εξασφάλιση διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας, δηλ. υγιούς ανάπτυξης που τείνει να μεγιστοποιεί μακροπρόθεσμα τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο, προϋποθέτει προγραμματισμένη δράση, συνειδητές επιδιώξεις από πλευράς πολιτείας και καθορισμό τουριστικών προτύπων υποταγμένων στις αναπτυξιακές επιλογές. Με την σειρά της η προγραμματισμένη δράση, η ένταξη με άλλα λόγια των κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένο συνειδητά επιλεγμένο πλαίσιο πολιτικής προϋποθέτει την συνεχή και σοβαρή μελέτη όλων των διαστάσεων του προβλήματος που ονομάζουμε τουριστική ανάπτυξη.

 

To Top