Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Φλώρινας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες του Δήμου Φλώρινας που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου, για το σχολικό έτος 2013-2014,σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν, προκειμένου να υποβάλλουν τις ανάλογες αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.

  1. Σχετικά με τις εγγραφές:

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ καθορίζονται τα ακόλουθα:

Στους Παιδικούς Σταθμούς γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη έως τις 30/06/2014 και αυτοεξυπηρετούνται.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), ενώ οι αιτήσεις επανεγγραφής θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. από 21 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2014.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23850 23302 -23850 45595

Στην περίπτωση, που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..

2. Σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

  1. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

  1. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

  1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

  1. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  1. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

  1. Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

1ος Παιδικός Σταθμός: Ι. Καραβίτη 38, Φλώρινα

Υπεύθυνη: κ. Καρκαρέτσου Ελένη – τηλ.2385022522

2 ος Παιδικός Σταθμός: Τέρμα Μοναστηρίου, Φλώρινα

Υπεύθυνη: κ. Κωνσταντινίδου Ελένη – τηλ.2385022711

3 ος Παιδικός Σταθμός: Κοντοπούλου 56, Φλώρινα

Υπεύθυνη: κ. Μπόϊκου Ελένη – τηλ. 2385028632

Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου

Υπεύθυνη: κ. Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263

Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς

Υπεύθυνη: κ. Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803

Παιδικός Σταθμός Μελίτης

Υπεύθυνη: κ. Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205

Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου

Υπεύθυνη: κ. Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385037282

Παιδικός Σταθμός Ιτιάς

Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896

Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη

Υπεύθυνη: κ. Νεοκάζη Γιαννούλα- τηλ. 2385041224

Παιδικός Σταθμός Περάσματος

Υπεύθυνη: κ. Σιδηροπούλου Όλγα – τηλ. 2385030389

Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου

Υπεύθυνη: κ. Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266

Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών

Υπεύθυνη: κ. Τσιτσοπούλου Σοφία – τηλ. 2385092276

Παιδικός Σταθμός Σιταριας

Υπεύθυνη: κ. Καπουλιτσα Αγνή- τηλ. 2385081012

To Top