Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ενόψει της κληρώσεως για τον αναδασμό του αγροκτήματος Κομνηνάδων που σχεδιάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Αναδασμού να πραγματοποιηθεί πιθανότατα το προσεχή μήνα Μάρτιο, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα καμία αίτηση για συγκρότηση ομάδων κτηματιών οι οποίοι θα λάβουν τα νέα τους τεμάχια συνεχόμενα, και σε συνέχεια της από 21-01-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Αναδασμού, δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων μέχρι και την Πέμπτη 05-03-2015.
Μετά τη διεξαγωγή της σχεδιαζόμενης κληρώσεως καμία αίτηση για ομάδα δε θα γίνεται δεκτή.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Αναδασμού
Αγρ/τος Κομνηνάδων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

To Top