Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι από κοινού με την Ομοσπονδία Επαγγελματο-βιοτεχνών Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) διοργανώνουν στην Κοζάνη επιδοτούμενο σεμινάριο για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με συμμετοχή 22 εκπαιδευομένων στα πλαίσια των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο επιδοτούμενο σεμινάριο κατάρτισης/επανακατάρτισης (200 ευρώ μικτά) θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω μέχρι την επόμενη Παρασκευή 14/11/2014, προκειμένου το πρόγραμμα να ξεκινήσει στις 28/11/2014 ημέρα Παρασκευή.
Οι μέρες διεξαγωγής του προγράμματος είναι Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές και ώρες 17:30 – 21:30. Η ημερομηνία λήξης θα είναι την Παρασκευή 19/12/2014. Η συνολική διάρκεια είναι 40 ώρες και οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν μέχρι 4 ώρες.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ζητήσετε το αναλυτικό ωρολόγιο του προγράμματος από το Επιμελητήριο Κοζάνης, καθώς και το έντυπο της αίτησης , τηλ. 24610 41693 κα Βίκη Δούσιου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2.Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου (όχι όψεως) Εθνικής Τράπεζας ή Alpha Bank.

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία απασχόλησης:

 

Εργαζόμενοι
1.Βεβαίωση εργοδότη με υπογράφη και σφραγίδα της επιχείρησης
2.Απόκομμα ενσήμων ΙΚΑ ή θεώρηση ατομικού βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ

Αυτοαπασχολούμενοι
1.Τελευταίο ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ ασχέτως αν είναι πληρωμένο

Εργοδότες
1.Τελευταίο ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ ασχέτως αν είναι πληρωμένο
2.Τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) όπου θα αναγράφονται οι συνολικές εισφορές της επιχείρησης αλλά και οι αναλυτικές εισφορές ανά εργαζόμενο

Ασφαλισμένοι ΤΣΜΕΔΕ – ΟΓΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
1.Βεβαίωση από το ταμείο τους και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν το λόγο υπαγωγής τους στο συγκεκριμένο ταμείο (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

To Top