Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εργασίες κατασκευής της κεντρικής νησίδας της οδού Κρόκου

Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της κεντρικής νησίδας της οδού Κρόκου στα πλαίσια του έργου ‘’ Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης’’.

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών, για τις ανάγκες του έργου, θα πραγματοποιείται τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Κρόκου μόνο στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Τοπική Κοινότητα Κρόκου.

Σε πρώτη φάση, οι εργασίες θα εκτελεστούν στο τμήμα της οδού Κρόκου μεταξύ των οδών Ι. Κακριδή και Χ. Καρούζου. Η παράκαμψη της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις οδούς Ι. Κακριδή – Ερ. Σλήμαν και Κολοκοτρώνη σύμφωνα με τη σήμανση και τα στοιχεία οδικής ασφάλειας (κώνοι και πλαστικά στηθαία) στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.
Συνιστάται στους μόνιμους κάτοικους της οδού Ερ. Σλήμαν, να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους στο οδόστρωμα της οδού, διότι λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου θα δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας κυρίως βαρέων οχημάτων και αστικών λεωφορείων.

To Top