Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών καταναλωτών προς την ΔΕΥΑ Κοζάνης

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, με την 252/24-11-2014 απόφαση, παρατείνει μέχρι 31/12/2014 την ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών στην επιχείρηση, όπως παρακάτω:

1)Εφ’ άπαξ εξόφληση οφειλών απαλλαγή προσαυξήσεων 100%
2)Ρύθμιση σε 10 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 80%
3)Ρύθμιση σε 20 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 60%
4)Ρύθμιση σε 30 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 40%
5)Ρύθμιση σε 40 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 20%
και ως κατώτερο ποσό δόσης για όλες τις κατηγορίες ορίζονται τα πενήντα (50 ευρώ).

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Η αίτηση για την ένταξη στην παραπάνω ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί τα γραφεία της επιχείρησης Ι .Μικρού 1, 1ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461051500,2461051505 και 2461051518.
Από την ΔΕΥΑΚ

 

To Top