Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η γυναικεία εργασία με πλήρη δικαιώματα δεν πρέπει να «ξεχνιέται» στις αναπτυξιακές πολιτικές

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου.
H Γενική Γραμματέας έθεσε το οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών, το οποίο φτάνει το 60% στις νέες γυναίκες και πρότεινε την άμεση λήψη μέτρων και ενίσχυση των δράσεων υπέρ των ανέργων γυναικών με προτεραιότητα τις ομάδες εκείνες που βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση (μονογονείς, μακροχρόνια άνεργες, μετανάστριες, κακοποιημένες).
Ζητήθηκε η συμμετοχή των γυναικών στα «ενεργητικά» προγράμματα απασχόλησης, σε ειδικά προγράμματα οικονομικής και τεχνικής στήριξης ανέργων γυναικών, η ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας γυναικών (συνεταιριστικές επιχειρήσεις), η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά φύλο αυτών των πολιτικών.
Στη συνάντηση τέθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζόμενων γυναικών στις επισφαλείς και ευέλικτες θέσεις απασχόλησης που, εκτός των άλλων, έχουν αρνητική επίπτωση στη μητρότητα και τις εργαζόμενες μητέρες. Προτάθηκε η ενίσχυση της σταθερής και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα εργασία καθώς και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών και την προστασία των εγκύων και των μητέρων.
Επίσης, η Γενική Γραμματέας τόνισε την αναγκαιότητα της ισότητας των φύλων, ζήτησε την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης και Διοίκησης στο Υπουργείο και πρότεινε την οργάνωση σεμιναρίων για την ισότητα στο προσωπικό αλλά και τη δημιουργία Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων μέσα στο Υπουργείο.
Τέλος συμφωνήθηκε η συνέχεια της συνεργασίας της ΓΓΙΦ με την Αν. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας με αλληλοενημέρωση και βοήθεια στη δημιουργία περιφερειακών κέντρων για την κοινωνική οικονομία αλλά και στην ένταξη της συμβουλευτικής εργασίας στις δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες καθώς και σε έρευνες-εργαλεία για την προστασία της γυναικείας εργασίας και της μητρότητας.
Κοινή πεποίθηση και των δύο γυναικών είναι, ότι η ισότητα και η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην μακροοικονομική πολιτική και δεν πρέπει να ‘ξεχνιέται’ στις εφαρμοζόμενες αναπτυξιακές πολιτικές της κυβέρνησης.
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 11/06/2015
Τηλ 2131511102
Ε-mail: ggif@isotita.gr
gramggif@isotita.gr

To Top