Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η νέα εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κοζάνης από τη Γ.Γ. Εμπορίου

Την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία από την αρχή του έτους πραγματοποιούνται και για την κεντρική διοίκηση όλα τα έργα και οι προμήθειες του Δημοσίου, παρουσίασε στην Κοζάνη την Τετάρτη 26/2/2014 ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Στέφανος Κομνηνός, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του τόνισαν τη σημασία της νέας μεταρρύθμισης αναφορικά με τη διαφάνεια στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων και τα οφέλη αυτής στους προμηθευτές του Δημοσίου.

Την παρουσίαση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, δυστυχώς δεν παρακολούθησε ο επιχειρηματικός κόσμος όπως αναμένονταν, ωστόσο όσοι παραβρέθηκαν αντιλήφθηκαν ότι το ΕΣΗΔΗΣ, κατά τον ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α) (που ισχύει από 1/7/2013) αποτελεί από 1/1/2014 μια πραγματικότητα.

Η διενέργεια πλέον διαγωνισμών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για αγαθά και υπηρεσίες από ΝΠΔΔ. ΝΠΔΙ που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κεντρικη Διοίκηση, ΟΤΑ, Οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελεί υποχρέωση.

Πεδίο εφαρμογής αυτού είναι η εκτέλεση έργων, η παροχή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης έργου άνω των 1000 ευρώ.

Συνεπώς, καμία πληρωμή δεν θα μπορεί να γίνεται από το δημόσιο για ποσό προμήθειας ή έργου πάνω από το ποσό αυτό, εάν δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική καταχώρηση του αιτήματος από πλευράς Δημοσίου και ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς από πλευράς προμηθευτή.

Στα Δημόσια Έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ γίνεται προσπάθεια η εφαρμογή να ξεκινήσει από 1/7/2014 και τα επιμέρους προβλήματα θα ρυθμίζονται από την αρμόδια γενική Γραμματεία του Υπουργείου.

Ο κ. Κομνηνός στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στην υποχρεωτική καταχώρηση για κάθε δημόσια σύμβαση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του συστήματος http://www.promitheus.gov.gr/ , των στοιχείων που αφορούν στο πρωτογενές αίτημα, στην έγκρισή του, στη διακήρυξή του, τη συμβασιοποίησή του και στις σχετικές πληρωμές που θα πραγματοποιούνται για την υλοποίησή του.

 

Αναφέρθηκε ακόμη στα οφέλη για τις επιχειρήσεις που είναι πολύ σημαντικά, καθώς όλη η επικοινωνία και η διαχείριση γίνεται ηλεκτρονικά με κύρια αποτελέσματα το μικρότερο κόστος συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τους υποψήφιους. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής, λόγω της μείωσης του κόστους, αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.

    Το συμπέρασμα εν κατακλείδι της παρουσίασης του ΕΣΗΔΗΣ είναι ότι Πεδίο εφαρμογής αυτού είναι η εκτέλεση έργων, η προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης άνω των χιλίων ευρώ (1.000,00€).

    Σε αυτό, θα καταχωρούνται υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) του συστήματος για κάθε δημόσια σύμβαση, τα στοιχεία που αφορούν:

– στο πρωτογενές αίτημα,

– στην έγκριση του,

– στη διακήρυξη του,

– τη συμβασιοποίησή του και

– στις σχετικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση της.

Χαιρετισμό απηύθυνε στην εκδήλωση και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κων/νος Κυριακίδης, ο οποίος είπε τα εξής:

«Η σημερινή παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από τα Επιμελητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αποτελεί γεγονός που ο επιχειρηματικός κόσμος χαιρετίζει με ανάσα αισιοδοξίας, καθώς επιτέλους και στη χώρα μας εφαρμόζεται, έστω και καθυστερημένα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., η μεταρρύθμιση που όλες οι υγιείς δυνάμεις της αγοράς έχουν κάθε λόγο να θέλουν.

Η αξία και η σημασία της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ είναι ουσιαστική.

Αποτελεί, όχι απλά ένα βήμα μπροστά, αλλά ένα πραγματικό άλμα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την εξάλειψη των φαινομένων:

– των ασαφών ή φωτογραφικών διακηρύξεων,

-των άγονων διαγωνισμών και γενικά

-των αμφίβολης διαύγειας διαδικασιών στις προμήθειες και στα δημόσια εν γένει έργα, αλλά και

-των νοσηρών διαδικασιών του παρελθόντος, που είχαν μοιράσει την αγορά μεταξύ ευνοούμενων και μη ευνοούμενων προμηθευτών.

Η ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που εισάγει η νέα εφαρμογή, η εξασφάλιση από το νέο σύστημα ευρύτερης δυνατότητας συμμετοχής, αλλά και η μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών, που στις περισσότερες περιπτώσεις των μέχρι σήμερα δημοσίων συμβάσεων δεν είχαν σχέση καν σχέση με το ζητούμενο, σημαίνει οφέλη και μόνο οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Σημαίνει μικρότερο κόστος και λιγότερο χρόνο. Σημαίνει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που στο παλαιό καθεστώς όλοι μας από προσωπικές εμπειρίες γνωρίζουμε ότι υποσκάπτονταν με άσχημα αποτελέσματα στις σχέσεις κράτους – πολίτη.

Σημαίνει εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσομένων και ξεκάθαρους λογαριασμούς και από τις δύο πλευρές (Δημοσίου και Προμηθευτών).

Προσωπικά, ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, είμαι ευτυχής που η παρουσίαση στην περιοχή μας του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται με συλλογική διοργάνωση των 4 Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που χρόνια τώρα ως σύμβουλοι της Πολιτείας εισηγούνται για μεταρρυθμίσεις διαφάνειας και ίσων ευκαιριών για όλους τους ιδιώτες προμηθευτές του Δημοσίου.

Και χαίρομαι ειλικρινά που την παρουσίαση θα προλογίσει ο κ. Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου που ήρθε σήμερα από την Αθήνα για το σκοπό αυτό, καθώς η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ είναι πλέον για τη Χώρα μας μια πραγματικότητα που από όσο γνωρίζω ό ίδιος και οι συνεργάτες του στη Γενική Γραμματεία συνέβαλαν τα μέγιστα για να επιτευχθεί.

Ευχαριστώ τον ίδιο και τον συνεργάτη του που θα μας εξηγήσουν τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ και επειδή το Επιμελητήριο Κοζάνης είναι από τα Επιμελητήρια που βλέπουν μπροστά, παρακάμπτοντας και προσπερνώντας τις αγκυλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος , σας διαβεβαιώνω ότι με όλες του τις δυνάμεις θα στηρίξει τη νέα μεταρρύθμιση.»

To Top