Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Κατάθεση ερώτησης για την προστασία των μικροεπαγγελματιών

10 Απριλίου 2014

Ερώτηση που αφορά στην προστασία των μικροεπαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων και είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. κατέθεσε ο βουλευτής της Π.Ε. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος. Η ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση, συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και αναφέρει τα εξής:
«Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με το Ν. 3050/2002 και το Ν. 3846/2010 δημιούργησαν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο ασφάλισης για τους μικροεπαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι σε Κοινότητες – Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και σε νησιά πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων.
Οι ρυθμίσεις αυτές στόχευαν στην προστασία των συγκεκριμένων μικροεπαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα μικρά χωριά, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, με δεδομένο ότι τα καταστήματα αυτά εκτός του να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη κοινωνικοοικονομική ζωή του κάθε τόπου.
Με δεδομένο επίσης, ότι οι μικροεπαγγελματίες αυτοί ασκούν παράλληλα και κάποια αγροτική δραστηριότητα, επελέγη η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α., προκειμένου να έχουν χαμηλότερο κόστος ασφάλισης. Τέθηκαν δε από το Νόμο ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε της προστασίας αυτής να τύχουν όσοι πράγματι ανήκουν στη κατηγορία των μικροεπαγγελματιών (εισοδηματικό όριο) καθώς επίσης και ότι ασκούν κατά κύριο λόγο αγροτική δραστηριότητα.
Όμως, το τελευταίο διάστημα επικρατεί τεράστια αναστάτωση και έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στις περιοχές που καλύπτονται από τις παραπάνω διατάξεις από το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εισφοροδιαφυγή που πλήττει τον οργανισμό καλούν τους μικροεπαγγελματίες, δικαιούχους και μη δικαιούχους της ευνοϊκής ρύθμισης, προκειμένου να προσκομίσουν μια πληθώρα δικαιολογητικών, αφήνοντας να αιωρείται το ερώτημα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή τον Ο.Γ.Α., επικαλούμενοι μάλιστα και τη σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας με την ιδιαίτερα στενή ερμηνεία των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να καλλιεργείται κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, που έτσι κι’ αλλιώς, λόγω και της κρίσης επηρεάζει την δραστηριότητα των  συγκεκριμένων μικροεπαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που τυγχάνουν της ειδικής αυτής πρόβλεψης και προστασίας, σε αρκετές δε περιπτώσεις λόγω της στενής ερμηνείας των διατάξεων επιβάλλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ το ύψος των οποίων καθιστά απαγορευτική, τόσο την καταβολή τους, όσο και την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Κρίνεται σκόπιμο, λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να παρέμβει άμεσα, προκειμένου να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε δίνοντας με τις υπηρεσίες του τη σωστή ερμηνεία των διατάξεων που ισχύουν (Ν. 3050/2002 και  Ν. 3846/2010) στο πνεύμα του Νομοθέτη που επεδίωξε και θέσπισε την ευνοϊκότερη ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελματιών αυτών με το να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο ή εφόσον κρίνει ότι χρειάζεται, να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις προς άρση των παρερμηνειών.
Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Τί πρόκειται να πράξει, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν  δημιουργηθεί και να προστατεύσει τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. μικροεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα με κατοίκους λιγότερους των 2000, σύμφωνα με το πνεύμα των Νόμων 3050/2002 και 3846/2010;».

To Top