Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Καταβολές για την προστασία της α΄ κατοικίας

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας και σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι σύμφωνα με το ν. 4224/2013 που αφορά την προστασία της α΄ κατοικίας και συγκεκριμένα σε όσους έχει κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση (συνήθως διαταγή πληρωμής) και έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 4224/2013 για την προστασία της πρώτης τους κατοικίας, πρέπει να προβούν σε καταβολές προς τους δανειστές τους (συνήθως τράπεζες), ανάλογα με το καθαρό τους εισόδημα.

Αφορά όσους θέλουν να προστατεύσουν την α΄ κατοικία τους από τις τράπεζες και τους έχουν κοινοποιήσει (οι τράπεζες) δικαστική απόφαση με δικαστικό επιμελητή. Εάν δεν τους έχουν κοινοποιήσει έως τώρα δεν ισχύει για αυτούς η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου (θα έχουν δύο μήνες μετά την κοινοποίηση).

Οι παραπάνω, πρέπει να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για: ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ϋ) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Επίσης οι έμποροι, επιχειρηματίες κτλ, πρέπει να καταβάλουν το 20% το καθαρού εισοδήματος.

Οι καταβολές θα γίνουν αναλογικά προς τους δανειστές, σε σχέση με την συνολική οφειλή προς αυτούς.
Π.χ. έστω ζευγάρι με ακαθάριστα εισοδήματα 12000 + 10000 = 22000 και καθαρά (μείον ασφαλιστικές εισφορές και φόροι): 9000 + 8000 = 17000. Θα καταβάλουν ετησίως 1500€ για το εισόδημα ως τις 15000€ (15000 * 10%) και 400€ για το εισόδημα από 15000 έως 17000€ (17000- 15000 = 2000 * 20% = 400). Συνολικά, ετησίως θα καταβάλουν 1900€, ήτοι (1900/12) 158,33€ μηνιαίως.
Τα 158,33€ αυτά θα κατανεμηθούν αναλογικά προς τους δανειστές. Έστω ότι οφείλουν 80.000€ στην Χ τράπεζα, 25000€ στην τράπεζα Ψ και 8000€ στην τράπεζα.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτ. Μακεδονίας

To Top