Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Καταρροϊκός Πυρετός: Αυξάνονται τα Κρούσματα σε Κτηνοτροφικές Μονάδες της ΠΕ Καστοριάς

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά στα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, εργαστηριακά επιβεβαιωμένες θετικές εστίες εμφανίστηκαν σε εκτροφές με έδρα τα Κορέστεια, τη Λάγγα, την Ασπροκκλησιά τη Νίκη, το Μελάνθιο, το Άργος Ορεστικό, το Νόστιμο και το Νεστόριο της Π.Ε. Καστοριάς. Επίσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός ύποπτων περιστατικών για τα οποία αναμένεται εργαστηριακή επιβεβαίωση. Με βάση τα θετικά αποτελέσματα, όλη η Π.Ε. Καστοριάς βρίσκεται σε ζώνη ελέγχου.

Για ακόμη μια φορά επισημαίνονται τα ακόλουθα:
•Πρόκειται για νόσημα που οφείλεται σε ιό, μεταδίδεται με τα κουνούπια και προκαλεί μεγάλες απώλειες στις εκμεταλλεύσεις προβάτων. Προσβάλλει όλα τα μηρυκαστικά, κυρίως όμως τα πρόβατα. Δεν προσβάλλει τον άνθρωπο.
Τα ζώα μολύνονται από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και εμφανίζουν:
-Πυρετό υψηλό, κατάπτωση, ανορεξία
-Συμφόρηση στοματικού και ρινικού βλεννογόνου
-Σιελόρροια, ρινικό έκκριμα, επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια
-Διόγκωση χειλιών, γλώσσας, προσώπου (σε μερικές περιπτώσεις η γλώσσα
γίνεται κυανωτική -μπλε)
-Σε προχωρημένες καταστάσεις πνευμονικό οίδημα, πνευμονία, διάρροια,
ποδοδερματίτιδα που προκαλεί χωλότητα.
-Ζώα που μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης αποβάλλουν ή
γεννούν νεκρά αρνιά

Είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.
Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Τμήμα Κτηνιατρικής σε περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα προαναφερθέντα συμπτώματα.

Δεν υπάρχει θεραπεία, φάρμακα χορηγούνται μόνο για την καταπολέμηση των επιπλοκών και για την ανακούφιση των ζώων από τα συμπτώματα

Προληπτικά εφαρμόζονται:
•καταπολέμηση των εντόμων-φορέων του ιού (κουνούπια) με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα σε όλα τα μηρυκαστικά (βοοειδή, πρόβατα, αίγες) Προσοχή στους χρόνους αναμονής για κρέας και γάλα
•ψεκασμός των χώρων παραμονής των ζώων και κυρίως στα υγρά σημεία (π.χ. γύρω από ποτίστρες, στάσιμα νερά και κοπροσυλλογές) με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
•παραμονή των ευαίσθητων ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή) μέσα στους χώρους σταβλισμού τους κατά τις ώρες που δραστηριοποιούνται τα κουνούπια-φορείς του ιού, δηλ. από την δύση του ήλιου έως την αυγή.
•τα ζώα που παραμένουν ενσταβλισμένα, ταΐζονται και ποτίζονται εντός του χώρου σταβλισμού. Απαραίτητη η παροχή πόσιμου νερού στα ενσταβλισμένα ζώα.

Λόγω της σοβαρότατης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, τονίζεται για ακόμη μια φορά η σημασία:
-εφαρμογής εντομοαπωθητικών-εντομοκτόνων επάνω στα ζώα, στους χώρους σταβλισμού των ζώων, καθώς και όπου υπάρχουν υγρές συλλογές,
-παραμονής των ζώων εντός των χώρων ενσταβλισμού κατά τις βραδινές ώρες

Επίσης, οι κάτοχοι εκτροφών γουνοφόρων ζώων συνιστάται να εφαρμόσουν εντομοκτόνα-εντομοαπωθητικά στους χώρους των εκτροφών τους, όπου υπάρχουν υγρές συλλογές και παρατηρείται συγκέντρωση κουνουπιών, για την αντιμετώπιση του φορέα του ιού.
Συνημμένα αποστέλλεται έγγραφο του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών με θέμα «έλεγχος των εντόμων-ξενιστών (Culicoides spp.) τα οποία μεταδίδουν τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου», κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων για ψεκασμούς, καθώς και οδηγίες για ψεκασμούς σε χώρους.

Σε ότι αφορά στα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη των 20χλμ (Ζώνη ελέγχου), σύμφωνα με την 2768/97528/29.7.2014 εγκύκλιο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ., ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η έξοδος ζώντων μηρυκαστικών.

•Σε εκτροφές όπου δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα ΚΠ, τα ζώα δεν μετακινούνται για 21 ημέρες από την διαπίστωση της εστίας εξαιτίας της οποίας τέθηκαν υπό περιορισμό. Μπορούν να μετακινηθούν για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της ζώνης των 20χλμ, με την προϋπόθεση:
α) την ημέρα προ της μετακίνησης στο σφαγείο εξετάστηκαν κλινικά & δεν εμφανίζουν συμπτώματα ΚΠ.
β) πριν την μετακίνησή τους στο σφαγείο στα ζώα έχει εφαρμοστεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό (προσοχή στους χρόνους αναμονής για το κρέας)
γ) στα οχήματα που πρόκειται να μεταφέρουν τα ζώα στο σφαγείο έχει προηγηθεί καθαρισμός-απολύμανση κα έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοκτόνα/εντομοαπωθητικά.
Μετά την πάροδο των 21 ημερών, επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων εντός της ζώνης των 20χλμ. τόσο για σφαγή, όσο και για άλλους λόγους.
•Σε εκτροφές όπου έχει διαπιστωθεί κρούσμα ΚΠ, απαγορεύονται και πάλι οι μετακινήσεις ζώων από την εκτροφή. Τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση για (50) πενήντα τουλάχιστον ημέρες, εφόσον δεν διαπιστωθεί άλλο κρούσμα στο νομό. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν μετακινήσεις ζώων για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της ζώνης των 20χλμ. υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (ψεκασμοί, κλινική εξέταση), εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες από την διαπίστωση του τελευταίου κρούσματος στην εκτροφή.

Οι κτηνίατροι του Τμήματος Κτηνιατρικής και των γραφείων του Κτηνιατρικού Κέντρου Καστοριάς είναι στη διάθεση όλων για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγοτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Καστοριάς, Τμήμα Κτηνιατρικής , τηλ: 2467071901, 2467076023, 2467071799.

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ – ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ!!!

1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1.1. BUTOX 75 (Deltamethrin) Χρόνοι Αναμονής: Βοοειδή: Κρέας 18 ημέρες, Γάλα: 0 ημέρες
Πρόβατα: Κρέας 1 ημέρα Γάλα: 12 ώρες
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις (pour on method) στη ράχη των ζώων.
Επανάληψη κάθε 5 εβδομάδες

1.2.COOPERTIX (Cyaothrin) Βοοειδή: Κρ. 3 ημέρες, Γ. 0 ημέρες
Α/Π : να μην χρησιμοποιείται σε γαλακτοπαραγωγά ζώα
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

1.3.ECTOPOR (Cypermethrin) Βοοειδή: Κρ. 4 ημέρες, Γ. 48 ώρες
Α/Π: Κρ. 4 « Γ. 96 ώρες
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες
1.3.1 ECTOFLY 12,5mg/ml POUR.ON.SO ( Cypermethrin) για πρόβατα.
Κρ. 8 ημέρες, όχι σε γαλακτοπαραγωγά ζώα. Ασφαλές για εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έως 2 εβδομάδες προ του αναμενόμενου τοκετού
1.4.CYPOR (Cypermethrin)

Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 7 εβδομάδες
Παρατηρήσεις : Ιδιαίτερα αποτελέσματα στα πρόβατα.

 

To Top