Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015, και ώρα 15.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση-λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδας

Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

To Top