Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ»

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚEAT για σύμφωνο συνεργασίας

προς Δήμους, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικούς συνεταιρισμούς..για τον περιφερειακό μηχανισμό κοινωνικής οικονομίας

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ»

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνικό Επιχειρείν Αττικής, με την ευκαιρία της ανοιχτής πρόσκλησης για τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού κοινωνικής οικονομίας απευθύνεται προς όλους τους κοινωνικούς φορείς, Δήμους, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικούς συνεταιρισμούς, που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία από τη βάση, ώστε να δημιουργηθεί μια αυθεντική ενότητα συνεργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό του οποίου η υποβολή λήγει στις 15 Δεκ. 2014, δεν αφορά μόνο όσους θα συμμετάσχουν στο στενό εταιρικό σχήμα της σύμπραξης, αλλά και όλους εκείνους τους φορείς που μπορούν να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να παραχθεί τοπικό εισόδημα.

Τα οφέλη του έργου δεν θα είναι μόνο οικονομικά με την στενή λογική της απορρόφησης πόρων, αλλά προκύπτουν από την κοινωνική δυναμική της ενεργοποίησης ανενεργών υλικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Προκύπτουν επίσης από την ανάπτυξη δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας και από την ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου με την κινητοποίηση και την αξιοποίηση των εθελοντικών κοινωνικών οργανώσεων της Πελοποννήσου. Δυστυχώς αυτή η προσέγγιση, αν και αναφέρεται γραπτώς στην συγκεκριμένη πρόσκληση, δεν ακολουθείται ως πρακτική στις περισσότερες συμπράξεις που διεκδικούν την χρηματοδότηση.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικό Επιχειρείν Αττικής» , θέλει να κάνει πράξη την ουσιαστική λογική της πρόσκλησης που είναι διαβούλευση από τα κάτω προς τα πάνω και η δημιουργία κοινωνικών δικτύων μόνιμου και ουσιαστικού χαρακτήρα.

Για αυτό καλεί

· όλους τους Δήμους,

· όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών,

· όλους τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς

Καλεί και κάθε ενεργό πολίτη να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στη διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει σχέση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Πελοπόννησο

Ενδεικτικά αναφέρουμε το όφελος που μπορεί να δημιουργηθεί στις τοπικές κοινωνίες με την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών στους εξής τομείς.

· Με την ανάπτυξη κοινωνικών αγροκτημάτων, για γέφυρες ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

· Τη δημιουργία κοινωνικών ιατρείων υποστήριξης της πρωτοβάθμιας υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.

· Την δημιουργία κοινωνικών ενεργειακών συνεταιρισμών με τη συμμετοχή των δήμων και της τοπικής κοινωνίας στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

· Την συγκρότηση συνεταιρισμών εργατοτεχνιτών για την παροχή ποιοτικών και φτηνότερων υπηρεσιών στα νοικοκυριά και στους κοινωφελείς οργανισμούς.

Τελικός στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι η μείωση του κόστους των συναλλαγών για τα νοικοκυριά και τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι και το βασικό αντίδοτο έναντι της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η ΑΣΚΕΑΤ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας ΔΕΝ γίνεται. Προγράμματα χρηματοδοτήσεων χωρίς αυτή την βασική προϋπόθεση είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Προγράμματα που επικαλούνται προσχηματικά την διαβούλευση χωρίς να την πραγματοποιούν, το μόνο που καταφέρνουν είναι κοινωνική συσκότιση και γενικευμένη απάθεια.

Είναι χρέος όλων των κοινωνικών συλλογικοτήτων να αντισταθούμε και να υπερασπίσουμε τις βασικές ανάγκες που καταρτίστηκε αυτό το πρόγραμμα που είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.

 

(Σημείωση προς εταίρους ΑΣΚΕAT

Σας καλούμε να απευθυνθείτε σε όλους τους φορείς που συμφωνούν με το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς (που αποτελεί απλώς έκφραση βούλησης και δεν έχει νομική ισχύ), για να προσυπογράψουν από τη μια πλευρά η ΑΣΚΕΠ και από την άλλη κάθε ενδιαφερόμενος δήμος και κοινωνικός φορέας. Σας επισυνάπτουμε σχετικό πρότυπο συμφωνητικού συνεργασίας).

Κοινωνικό Επιχειρείν Αττικής,

τηλ..2108813761

To Top