Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΝΕΑ εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

   Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο, η οποία αναφέρεται, κυριότερα, σε τροποποιήσεις, διευκρινίσεις σχετικά με,

   α. τα όργανα αξιολόγησης,
   β. την διαδικασία αυτοαξιολόγησης,
   γ. τις προθεσμίες,
   δ. τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
   ε. τον επιμερισμό των ποσοστών για τους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων,
   στ. τον επιμερισμό των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης και τέλος
   ζ. τους αξιολογητές – εισηγητές.
   Πηγή:  http://www.epoli.gr/
   Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
   Εγκύκλιος 1
   Εγκύκλιος 2
   Εγκύκλιος 3
   Εγκύκλιος 4
   Εγκύκλιος 5
   Εγκύκλιος 6
   Εγκύκλιος 7
   To Top