Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι ΜμΕ είναι για την Ευρώπη το κλειδί της πραγματικής οικονομίας

Στις συνεταιριστικές τράπεζες στρέφεται η Ευρώπη για την ανάπτυξη της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το συμπέρασμα του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες με τη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ και συνδιοργανώθηκε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Λαϊκών Τραπεζών (CIBP), την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Unico Banking Group.
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου, στο πλαίσιο της πρότασης που έχει καταθέσει από κοινού με την ΕΣΕΕ και την ΕΣΤΕ (Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας), για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων μέσω του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών.
Στο συνέδριο επισημάνθηκε ότι:
μέσα στη κρίση, οι συνεταιριστικές τράπεζες αύξησαν τα ποσοστά χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, τη στιγμή που οι πόρτες των εμπορικών τραπεζών έκλειναν για τις μικρές επιχειρήσεις.
έχει παρατηρηθεί ότι σε οικονομίες με μεγαλύτερους αριθμούς συνεταιριστικών τραπεζών, οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις οικονομίες με λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς συνεταιριστικών τραπεζών.
Η σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου που περιβάλλει τις εργασίες των τραπεζών είναι ζωτικής σημασίας. Σημειώθηκε ότι οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν κυρίως στη λειτουργία των μεγάλων τραπεζικών ομίλων και σχεδιάζουν και επιβάλλουν κανόνες έχοντας το μοντέλο των μεγάλων τραπεζών υπόψη, οι οποίοι όμως θα πρέπει να εφαρμόζονται και από τις συνεταιριστικές τράπεζες. Ταυτόχρονα, το ρυθμιστικό πλαίσιο θέτει κανόνες για το πώς αξιολογούνται αιτήσεις χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Εάν η στήριξη των ΜΜΕ είναι στρατηγική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εμπόδια που ενδεχομένως να επιφέρει ένα ιδιαίτερα περιοριστικό και κοστοβόρο ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις λειτουργίες των συνεταιριστικών τραπεζών και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν ήδη σχεδιαστεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και HORIZON 2020. Το πρόγραμμα COSME είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις ΜΜΕ. Απομένει να φανεί πως θα ανταποκριθεί η ζήτηση για τα εργαλεία αυτά από τις μικρές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική επιλογή της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) είναι να συνεργαστεί στο ανώτατο Ευρωπαϊκό επίπεδο με τις συνεταιριστικές τράπεζες. Κι αυτό επισημάνθηκε και σε ανοιχτή κοινή επιστολή που δημοσίευσαν λίγες μέρες πριν το συνέδριο.
Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ και την ΕΣΤΕ έχουν ήδη προτείνει και καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων μέσω του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών. Απομένει στην πολιτική ηγεσία να ξεκαθαρίσει αν θέλει πράγματι να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τα ξεπέρασμα της κρίσης.

 

To Top