Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Οι υποψήφιοι του ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. στην Κοζάνη

 

  • Αλειφέρης Περικλής, Οικονομολόγος
  • Αποστολίδου Ιωάννα, Ιδιωτική Υπάλληλος
  • Καψάλης Βασίλης, Υπάλληλος ΔΕΗ
  • Κυτίδης Κώστας, Υπαλληλος ΟΑΕΔ
  • Τσαραμπουλίδου Κυριακή, Ιδιωτική Υπάλληλος 
To Top