Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Οι υποψήφιοι του ΛΑ.ΟΣ. στην Κοζάνη

Αραβαντινού Αναστασία
Γκανίδης  Αθανάσιος
Καραβοκύρης  Αριστοτέλης
Καρακάσης  Κωνσταντίνος
Κυπιρτίδης   Αναστάσιος
Μέγας  Βασίλειος
Μπίσκας  Ιωάννης
To Top