Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους δημότες για την Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων.

Πρόκειται για την έρευνα που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και μέσω αυτής θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν, με γνώση και κριτική ικανότητα, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής του 21ου αιώνα.

O ερευνώμενος πληθυσμός σε ολόκληρη τη χώρα αποτελείται από το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 16-65 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά που συμμετέχουν επιλέγονται τυχαία από ένα ευρύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχών της χώρας μας. Το μέλος του νοικοκυριού που καλείται να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο προκύπτει, επίσης, από τυχαία δειγματοληψία, με τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες του γενικού πληθυσμού.

Η συμμετοχή κάθε ατόμου που επιλέγεται στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αποτελεί μια κοινωνική προσφορά, καθώς θα συμβάλει, μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων στη χώρα μας. Η συμμετοχή όλων όσοι επιλέχθηκαν είναι πολύ σημαντική. Κάθε άτομο, που βάσει επιστημονικών μεθόδων επιλέχθηκε να συμμετάσχει, εκπροσωπεί χιλιάδες άλλα άτομα που δεν επιλέχθηκαν και δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυθαίρετα από κάποιον άλλον, διότι τότε, τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν δεν θα έδιναν την ακριβή εικόνα της πραγματικότητας που η έρευνα προσπαθεί να καταγράψει.

Ο Δήμος Κοζάνης υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της χώρας μας στη συγκεκριμένη έρευνα και για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών τοποθέτησε ένα web banner στην ιστοσελίδα του: www.kozanh.gr που παραπέμπει στην ιστοσελίδα www.piaac.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κοζάνης και στο τηλέφωνο 2461351117.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Δημήτριος Λεούδης

To Top