Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Παράταση τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων εμπόρων και παραγωγών λαϊκών αγορών

Σε συνέχεια ανακοίνωσής μας, αναφορικά με τη τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων εμπόρων  και παραγωγών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως εκθέτες- πωλητές στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης, και είναι κάτοχοι  σχετικής  άδειας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω  της μεγάλης προσέλευσης,  καταληκτική ημερομηνία  καταβολής ορίζεται η 17 Απριλίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με την καταβολή του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους που προβλέπεται από  άρθρο 33 του  νόμου  4177/2013 και αναλογεί  στη χρήση του χώρου που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης με αριθμ. πρωτ. 1040/87022/30-12-2013 , η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματέα της Α.Δ.Η.Δ.Μ. με την  αριθμ. πρωτ. 4055/624/10-02-2014 απόφαση.
Κατά την προσέλευση να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, την άδεια εκθέτη λαϊκών αγορών  και τον Α.Φ.Μ. τους.
Σε περίπτωση εκπροσώπησής τους  από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

To Top