Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ποιοι Δήμοι ξεκινούν το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»

Σε 13 Δήμους της Χώρας – η επιλογή των οποίων ολοκληρώθηκε – ξεκινά η εφαρμογή του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», με στόχο να καλυφθεί το 7% του πληθυσμού των συγκεκριμένων Δήμων, με το κονδύλι να φτάνει τα 30 εκ. €.

Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί για 6 μήνες, στους ακόλουθους Δήμους και των 13 Περιφερειών, ενώ μέσα στο 2015 θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, σύμφωνα με το «Έθνος».

Οι 13 Δήμοι

1. Δράμας (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης)

2. Έδεσσας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

3. Γρεβενών (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

4. Ιωαννιτών (Περιφέρεια Ηπείρου)

5. Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

6. Λευκάδας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

7. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας)

8. Χαλκίδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

9. Καλλιθέας (Περιφέρεια Αττικής)

10. Τρίπολης (Περιφέρεια Πελοποννήσου)

11. Μαλεβιζίου (Περιφέρεια Κρήτης)

12. Σύρος (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

13. Σάμος (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου).

Ποιοι δικαιούνται το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»

Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τους εν δυνάμει δικαιούχους:

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 € κατ’ άτομο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο ενήλικα και κατά 10.000 € για κάθε προστατευόμενο ανήλικο. Το ανώτατο όριο είναι 200.000 €.

Η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη – στο σύνολό της – το ποσό των 6.000 €.

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής Ι.Χ., αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ., ανεμόπτερα και πισίνες.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του εισοδήματος, που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

Εισοδηματικά κριτήρια

Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδήματα παίρνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του «πραγματικού εισοδήματος» από το όριο που έχει τεθεί με την Απόφαση.

«Πραγματικό εισόδημα» θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/11 – συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από τον φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο συνολικό «πραγματικό εισόδημα» δεν περιλαμβάνεται: αντικειμενική δαπάνη και τεκμήρια διαβίωσης, το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, καθώς και τα εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.

Τα ποσά με βάση την οικογενειακή κατάσταση

– Άτομο χωρίς παιδιά: 200 €

– Ζευγάρι χωρίς παιδιά: 300 €

– Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί: 350 €

– Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά: 400 €

– Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά: 450 €

– Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά: 500 €

– Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί: 400 €

– Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί: 450 €

– Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά: 500 €

– Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά και 1 ενήλικο παιδί: 500 €

– Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο παιδί: 300 €

– Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά: 350 €

– Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί: 300 €

– Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά: 400 €.

 

Πηγή: http://www.epoli.gr/

To Top