Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την προκήρυξη Λογιστικής Υποστήριξης του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

1.Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 32.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος.
Eρώτημα
Ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις για ένα οργανισμό με ετήσιο προϋπολογισμό κάτω των 500.000 ευρώ όταν για επιχειρήσεις με Ισολογισμούς εκατομμυρίων, για ετήσια λογιστική υποστήριξη δίνονται πολύ λιγότερα ;
2.Απαιτείται υποχρεωτική φυσική παρουσία ενός στελέχους του αναδόχου, σε καθημερινή βάση στα γραφεία της Επιχείρησης και για τις ώρες από 08:00 έως 16.00.
Ερώτημα
Ποιες και πόσο χρόνο απαιτούν οι λογιστικές εργασίες του συγκεκριμένου οργανισμού όταν και πάλι για επιχείρησης με πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα η λογιστική ενασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη δεν ξεπερνά την μια ημέρα ανά εβδομάδα;
Αν πάλι απαιτούνται και εργασίες διαχείρισης ή γενικότερα υπαλλήλου γραφείου αυτό γιατί συσχετίζεται με τη λογιστική υποστήριξη και δεν αντιμετωπίζεται με άλλο τρόπο;
3.Τέλος στα απαραίτητα προσόντα ζητείται:
Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
Τριετής εμπειρία στην εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στους Ο.Τ.Α
6.Ερώτημα
Δεν θεωρούνται υπερβολικά τα προσόντα για μια δημοτική επιχείρηση μικρού σχετικά οικονομικού μεγέθους αποκλείοντας στην ουσία με αυτόν τον τρόπο όλους τους συναδέλφους Λογιστές που δεν είχαν σχέσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια με τις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης ;
Δεν θάπρεπε η νέα Δημοτική Αρχή να συνεργαστεί για τον καθορισμό των όρων και με τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς (Οικονομικό Επιμελητήριο, Σύλλογο Λογιστών).
Τέλος ποια είναι η θέση του Συλλόγου των Λογιστών Κοζάνης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το εν λόγο θέμα.

Πιστεύουμε πως τόσο η Διοίκηση του ΔΗΠΕΘΕ όσο και ο Δήμος Κοζάνης οφείλουν να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

To Top