Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κοζάνης ενημερώνει πως το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».

Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά, είναι:
*η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων
*η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
*η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης
*η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

Οι Εκπαιδευτές που θα λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη πρόσκληση θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα / Γνωστικό Αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη προκήρυξη οφείλουν να λάβουν μέρος και όσοι εκπαιδευτές ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες που είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 602/19/3926/24.12.2012 προκήρυξη.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι από 17/07/2014 έως και 01/08/2014 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές η πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr.

To Top