Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΒΙΦΖ469Β7Κ-Α1Μ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου “Promotion of residual forestry biomass in the Mediterrenean basin-PROFORBIOMED-MED Programme”, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
http://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2014/05/perilipsi_11-2014-signed.pdf

To Top