Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και η Δομή Ισότητας των Φύλων Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης, στο πλαίσιο του Υποέργου  2 «Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών», του έργου «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων», σας προσκαλούν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα υλοποιηθεί με στόχο την επιμόρφωση εργαζόμενων γυναικών στα ζητήματα της ισότητας των φύλων, υπό το πρίσμα της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Στόχος των ενεργειών αποτελεί η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της διεκδικητικής και διαπραγματευτικής ικανότητας, καθώς επίσης και των επικοινωνιακών και ηγετικών δεξιοτήτων των γυναικών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης του άγχους, με τίτλο:

«Εργασιακή εμπειρία και θέση των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

και εκπαιδεύτρια την κα Δενδρή Ιωάννα, Ψυχολόγο Α.Π.Θ., θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη,

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου & Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014, απογευματινές ώρες
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Καμβουνίων 24, Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Δενδρή Ιωάννα, τηλ: 2461049780, email ekkozisotita@gmail.com

Στο σεμινάριο θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΦΙΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ

To Top