Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.Κεχαγιάς Φώτιος
2.Γέρου Κωνσταντίνος
3.Δασκαλόπουλος Αντώνιος
4.Βάσσος Πασχάλης
5.Μαργαρίτης Γεώργιος
6.Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Ο.Ε.» του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
3.Έγκριση εκ νέου δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» της πράξης «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 201.116,06 € Π.Δ.Μ.
4.Έγκριση δημοπράτησης εκ νέου και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» Π.Δ.Μ.
5.Έγκριση χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
7.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικού τοιχείου Άνω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
8.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Ν. Καυκάσου» Π.Ε. Φλώρινας
9.Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων νότιας και ανατολικής όψης Διοικητηρίου Φλώρινας»
11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Δ. Φιλώτα
12.Έγκριση των πίνακα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως) ως Πρόεδροι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων
13.Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθεια και μεταφοράς 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
14.Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, παράρτημα Κοζάνης και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ Κοζάνης) για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
15.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας αλατιέρα και ζεύγους αλυσίδων, με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών, προϋπολογισμού 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
16.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας καταστροφέα κλαδιών και χόρτων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών, προϋπολογισμού 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
17.Έγκριση ή μη του από 13/11/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.000,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου», του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09NT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA της Π.Ε. Καστοριάς
18.Τυπική επανέγκριση της δαπάνης για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολή, πάγια αντιμισθία στην Π.Ε. Καστοριάς
19.Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας»
20.Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 για την διενέργεια διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών καθώς και πετρελαίου θέρμανσης» Π.Ε. Φλώρινας
21.Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ανάπτυξης Βόρεια και Κεντρικής Πίνδου Π.Ε. Καστοριάς
22.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
23.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
24.Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός Η/Υ στο Διθέσιο Δημοτικό Σχολείου Νέου Κλείτου Π.Ε. Κοζάνης
25.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των Συλλόγων: Ιεροψαλτών Εορδαίας «Ιωάννης Κοτσαμάνης» – Φίλος Αγίου Όρους «Παναγία η Γερόντισσα» σε επίσκεψη στη Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο
26.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακινήσεων της ομάδας ΠΑΟΚ Κοζάνης (Γυναικών Ποδοσφαίρου) για τις υποχρεώσεις της στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικείου Ποδοσφαίρου περιόδου 2014-2015
27.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Μουρίκειος Δρόμος» που θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας
28.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης σε εκδηλώσεις Π.Ε. Κοζάνης
29.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην παιδική παράσταση με τίτλο «SOS Βόρειος Πόλος» που ανεβάζει το πολιτιστικό σωματείο οι «ΚΑΝΑΚΑΙΡΙΣΟΙ» στην Κοζάνη
30.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Παραρτήματος Κοζάνης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην εκδήλωση μνήμης ανατίναξης της γέφυρας Γοργοποτάμου
31.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων – ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού για το έτος 2015
32.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Γυναικών χειροσφαίρισης
33.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συνεδρίου που διοργανώνει το Παιδικό τμήμα Νηπιαγωγών στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Από τη Ρόζα Λουξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης»
34.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου
35.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
36.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
37.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
38.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
39.Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας μηνών Μαρτίου – Ιουλίου 2014
40.Αποπληρωμή πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
41.Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
42.Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
43.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
44.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
45.Έγκριση δαπάνης του έργου: «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & Οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες (ΠΙΝ Ο) (τ.ε. 2009ΕΠ00580008)» Π.Ε. Καστοριάς
46.Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη Ε.Ο. 14 Τμήμα Τρίλοφος – Φούσια – Λιανοτόπι – Γράμμος – Όρια Νομού» Π.Ε. Καστοριάς
47.Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης αναδασμού αγρ. Βέλους Π.Ε. Καστοριάς
48.Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Π.Ε. Καστοριάς
49.Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού
50.Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
51.Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού – Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

To Top