Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σε εξέλιξη η «Αποκατάσταση Συστημάτων Ύδρευσης στο Δήμο Νεστορίου»

   Σε εξέλιξη βρίσκεται η «Αποκατάσταση Συστημάτων Ύδρευσης στο Δήμο Νεστορίου», έργο προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014 ( πρόγραμμα ΣΑΕΠ 041) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά 80%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από το Δήμο Νεστορίου.

   Πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες πραγματοποιείται σύνδεση της δεξαμενής των Κομνηνάδων με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του οικισμού, με αγωγό Φ63 mm στη θέση του Νερόμυλου και αντικατάσταση παλαιών σωλήνων περίπου 20 m. Θα κατασκευαστούν 2 φρεάτια διαστάσεων 1,60Χ1,20Χ0,40 αντίστοιχα. Το ένα θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα δίπλα στη δεξαμενή και το άλλο από λιθοδομή δίπλα στο Νερόμυλο.

   Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν κοπή ασφαλτοδέματος, εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση σωλήνων, διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο, επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, κατασκευή αργολιθοδομών, κατασκευή φρεατίων.

   Μέχρι τέλη του μηνός το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί.

   1

   7  6

   To Top