Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Στη δημοσιότητα η περίληψη διακήρυξης του έργου για τη διευθέτηση του ρέματος Επταχωρίου

 

Την περίληψη διακήρυξης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου», με προϋπολογισμό 1.200.000 €. Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των τεχνικών έργων ενίσχυσης των πρανών και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Επταχωρίου σε τμήμα του περίπου 1.274 μέτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο, 3ος όροφος, γραφείο 13, μέχρι την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

To Top