Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Στο βαθμό του Υποστρατήγου προάγεται ο Διευθυντής Γιώργος Καραϊτσης

Στο βαθμό του Υποστρατήγου, προάγεται ο Γιώργος Καραϊτσης Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης. Ειδικότερα μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη. Το Ανώτατο Συμβούλιο έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, δεκαπέντε (15) Ταξιάρχους ανάμεσα σε αυτούς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης κ. Γιώργος Καραϊτσης.

To Top