Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συγκρότηση Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Π.Ε. Κοζάνης

Σας γνωρίζουμε ότι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 30-03-2014, συγκροτήθηκε σε σώμα στη σημερινή του συνεδρίαση 7-04-2014 με  απόφαση του Δ.Σ.
Σύμφωνα με το καταστατικό εκλέχτηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα ως εξής:

Πρόεδρος
Κουρκούτας Αριστείδης

Α΄ Αντιπρόεδρος
Τολιόπουλος Αθανάσιος

Β΄ Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας
Καλαϊτζίδης Γεώργιος

Αν. Γραμματέας
Μάρου Στυλιανός

Β΄ Γραμματέας
Δεληολάνης Ευάγγελος

Ταμίας
Ζαρκοδήμος Ιωάννης

Αν. Ταμίας
Κουτσώνας Κων/νος

Έφορος
Καραγιαννίδης Σωφρόνιος

Μέλη
Μανές Ιωάννης
Τσαουσίδης Δημήτριος
Τσιρώνας Ιωάννης
Στολτίδης Νόντας
Ασαλουμίδης Κων/νος
Νάκας Αστέριος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΗ
Κουρκούτας Αριστείδης
Τολιόπουλος Αθανάσιος
Ζαρκοδήμος Ιωάννης
Καλαϊτζίδης Γεὠργιος
Κουτσώνας Κων/νος
Στολτίδης Νόντας
Καραγιαννίδης Σωφρόνιος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Κουρκούτας Αριστείδης

Ο Γεν Γραμματέας
Καλαϊτζίδης Γεὠργιος

To Top