Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)».
2.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)».
3.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών Βορείου τμήματος».
4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών».
5.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε & 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων».
6.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου».
7.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών συντήρησης σχολικών κτιρίων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, συνολικών πιστώσεων 47.500,00 € και έγκριση 20ού σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014.
8.Έγκριση (ψήφιση) του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
9.Έγκριση (ψήφιση) του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014, για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Δ΄διμήνου 2014.
10.Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
11.Έγκριση Ισολογισμού της ΔΕΚΕΓ έτους 2011.
12.Έγκριση Ισολογισμού της ΔΕΚΕΓ έτους 2012.
13.Έγκριση Ισολογισμού της ΔΕΚΕΓ έτους 2013.
14.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΔΗ.Γ.
15.Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
16.Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών δήμου Γρεβενών».
17.Ορισμός επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του Δημοτικού Ξενώνα Αγίου Γεωργίου Γρεβενών.

To Top