Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Υποβολή αιτήματος για συνέχιση μείωσης μισθώματος ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Κοζάνης, για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ι.& Γ. Μικρού.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.
Τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.
Κατανομή ποσού 190.072,93 € (Γ΄ δόση) και 198.170,60 € (Δ΄ δόση) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
5.
Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ α)232/2014 «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων ανά υπηρεσία εγκεκριμένου προς πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου., β)233/2014 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ο.Χ. μετά την ψήφιση του Ν.4257/2014
Εισηγητής: κ Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
6.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες Δημοτικών Κτιρίων – Υποδομών.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

To Top