Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19.00, στο «Κοβεντάρειο» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.
Επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2015.
Εισηγητές: Κα Ελένη Τασοπούλου, κ. Γεώργιος Βαλαής Αντ/ρχοι Κοζάνης
3.
Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.
Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.
Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.
Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.
Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.
Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.
Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.
Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.
Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.
Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.
Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
14.
Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2015
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.
Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
16.
Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
17.
Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
18.
Τροποποίηση της αριθμ. 364/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
19.
Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Εσωτερική οδοποιία του οικισμού Κλείτου Β’ φάση»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
20.
Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21.
Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
22.
Χορήγηση προκαταβολής ποσού 6.609,39 € στον Βλάχο Λάζαρο ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23.
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24.
Χορήγηση άδειας προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΗΝΑΣ

 

To Top