Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Λήψη απόφασης για την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» κατά της με αριθμό 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 344.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 107/2013.
2.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

To Top