Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 και ώρα 13: 00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.3η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2015.

2.3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 400.740,71 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

3.1η Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

4.Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση υφισταμένης αγροτικής οδού Καρυδίτσας – Aγίας Παρασκευής συνολικού μήκους 5,5 Km», προϋπολογισμού 14.760.00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

5.2η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 41/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015)

6.3η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2015 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2015 – Ψήφιση πίστωσης.

7.Έγκριση ή μη για αλλαγή επιτοκίου από τρίμηνο σε μηνιαίο των δύο (2) δανείων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και νυν του Δήμου Κοζάνης. Oρισμός υπευθύνου για υπογραφή σύμβασης.

8.Άσκηση ή μη μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης.

9.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης – καθορισμός όρων διακήρυξης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», προϋπολογισμού 34.999,65 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 13/2015 – Ψήφιση πίστωσης

10.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης – καθορισμός όρων διακήρυξης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος και ασφαλτικών για το έτος 2015», προϋπολογισμού 49.999,50 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 15/2015 – Ψήφιση πίστωσης

11.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης – καθορισμός όρων διακήρυξης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το Δήμο Κοζάνης για το έτος 2015», προϋπολογισμού 54.849,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 11/2015 – Ψήφιση πίστωσης

12.Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 10.264,35 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 98/2013.

13.Έγκριση ή μη πρακτικού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 59.977,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 3/2015 – Λήψη απόφασης.

14.1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης.

15.1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

16.1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κοζάνης.

17.1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

18.Έγκριση ή μη για απευθείας ανάθεση γενόμενων δαπανών από εκτεταμένες καταστροφές έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων.

19.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

To Top