Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13: 30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.11η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014

2.17η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 901.673,61 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014

3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου για το έτος 2015», προϋπολογισμού 841.553,92 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 28/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

4.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (Σ.Α.Π)», προϋπολογισμού 29.766,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 24/2014 – Λήψη απόφασης.

5.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου Κοζάνης για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015», προϋπολογισμού 66.952,50 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 83/2014– Λήψη απόφασης.

6.8η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 666,72 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2014, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

7.Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος χερσολίβαδου έκτασης 5.334,08 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

8.Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 694.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 87/2014.

9.3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 218/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών)

10.5η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 216/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (προνοιακών επιδομάτων περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014).

11.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού καταστήματος το οποίο αποτελείται α) από ισόγειο χώρο εμβαδού 135,29 τ.μ., β) από πατάρι εμβαδού 41,00 τ.μ., και γ) από υπόγειο εμβαδού 70,04 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Κοζάνης.

12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού καταστήματος το οποίο αποτελείται από ισόγειο χώρο εμβαδού 42,36 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην πόλη της Κοζάνης- Λήψη απόφασης.

13.Έγκριση ή μη 125 αιτήσεων για καταβολή των οφειλών εφάπαξ ή σε δόσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234 τ.Α΄).

14.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

To Top