Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, και ώρα 19:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης για τη διετία 2015-2016
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.
Ανάκληση ή μη επαγγελματικής αδείας Λαϊκών Αγορών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.
Χορήγηση ή μη αδειών λειτουργίας οίκου Ανοχής
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Διαχειριστικού Σχεδίου Αποβλήτων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ολιβίνη) σε δημόσια έκταση εμβαδού 100.000 τ.μ., στη θέση “Τούμπα” της Τ.Κ. Χρωμίου – Δ.Ε. Αιανής του Δήμου Κοζάνης», στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχο φορέα την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ»
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.
Μείωση ενοικίου σχολάζοντος περιπτέρου κατά 20% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/12.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.
Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Διαφόρων Προμηθειών από υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.
Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.
Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου αρ. 446 του Ο.Τ. 51 το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1980 του Συνοικισμού Ποντοκώμης φέρεται ως προοριζόμενο για κοινωφελείς σκοπούς – γήπεδο»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.
Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου αρ. 210 του Ο.Τ. 25 το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1980 του Συνοικισμού Ποντοκώμης φέρεται ως Σχολείο
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.
Παράταση χρονικής ισχύος σύμβασης υπ’ αρ. 65090/2-12-2012, με θέμα «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη συγκριτική αξιολόγηση και προσαρμογή του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του νέου Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
14.
Έγκριση 1ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ Ε.ΚΑ.Β ΚΟΖΑΝΗΣ»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.
Έγκριση της αριθμ. 3/2015 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού για το αναψυκτήριο (Δίμηνα)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
16.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Φύλαξη ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών μέχρι 15.15.2015»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
17.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top