Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 14.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Τροποποίηση της 414/2014 ΑΔΣ με θέμα «Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας»
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.
Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης των α) Σταυρίδη Αντωνίου και β) Ιωσηφίδη Γεωργίου.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.
Έγκριση της 2/2015 ΑΔΣ Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού – Νεολαίας με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό του προϋπολογισμού 2015 για ενδυνάμωση υφιστάμενων κωδικών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΑΠΝ έτους 2015»
Εισηγήτρια: κ. Φανή Φτάκα-Τσικριτζή , Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ
5.
Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής για την καταστροφή υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος.
6.
Έγκριση προβολής του Δήμου Κοζάνης στο περιοδικό ΤΑΞΙΔΙ της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση Τουριστικής Εφαρμογής “Urbotour”
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.
Έγκριση επιστροφής ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
10.
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016 Έργα Γέφυρες- Εντάξεις – Απεντάξεις Έργων
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.
Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – κέντρο ημερήσιας φροντίδας – στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης »
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.
Έγκριση 2ης παράτασης της 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
14.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top