Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 Τετάρτη 24 Ιουνίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου 2014-2019 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. που θα γίνει στις 30/06/2015
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.. που θα γίνει στις 29/06/2015
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4.
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. που θα γίνει στις 30/06/2015
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
5.
Έγκριση της αριθμ. 23/2015 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά: Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015
Εισηγήτρια: Κα Μ. Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
6.
Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 00.6431.0002 «Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη διαχείριση απορριμμάτων»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Εξέταση αίτησης Στέγης Παιδιού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top